Thesis deposit: Anxo Tato Arias

Comunícase que o día   11 de setembro  de 2019 foi presentada na Escola Internacional de Doutoramento (EIDO) a seguinte tese de doutoramento:

Candidato: Anxo Tato Arias

Titulo:     Link adaptation techniques for future terrestrial and satellite communications

Director:        Carlos Mosquera Nartallo

 

Periodo de exposición pública: 11– 25 de setembro de 2019

Date: 
Wednesday, September 11, 2019 - 15:25